side-area-logo
Layer
Layer

O nama

„PR Days Mostariensis“ je međunarodna znanstveno – stručna konferencija s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija koja se održava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru posljednji tjedan u mjesecu studenome svake godine.
Ciljevi PR Daysa Mostariensis su prezentirati, promovirati te analizirati i istražiti suvremene trendove odnosa s javnošću, podijeliti stečene spoznaje i iskustva znanstvenika i praktičara s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija, otvoriti dijalog i raspravu s naglaskom na istraživanja i buduće trendove u profesiji i srodnim disciplinama, pratiti rad mladih znanstvenika i praktičara i poticati ih na stvaranje i prihvaćanja profesionalnih standarda i etičkih načela te nagrađivati izvrsnost na navedenom komunikacijskom području.
Važnost ove konferencije naglašena je u znanstvenom pristupu jer je ovo konferencija koja se oslanja na jednu akademsku instituciju. Takvim pristupom žele se istraživati trendove u odnosima s javnošću, dati im dubinu i znanstveni pristup.
Organizator je Studij odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Poziv za sudjelovanje na znanstveno-stručnoj konferenciji „PR Days Mostariensis“ u Mostaru 20., 21. i 22. 11. 2019.

 

U organizaciji Studija odnosa s javnošću Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru 20., 21. i 22. studenoga 2019. održat će se 4. međunarodna znanstveno-stručna konferencija „PR Days Mostariensis“ iz područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija. Tema ovogodišnje konferencije je Kriza i krizno komuniciranje.

Ciljevi PR Days Mostariensis su prezentirati, promovirati te analizirati i istražiti suvremene trendove odnosa s javnošću, podijeliti stečene spoznaje i iskustva znanstvenika i praktičara iz područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija, otvoriti dijalog i raspravu s naglaskom na istraživanja i buduće trendove u profesiji i srodnim disciplinama, pratiti rad mladih znanstvenika i praktičara i poticati ih na stvaranje i prihvaćanje profesionalnih standarda i etičkih načela te nagrađivati izvrsnost na navedenom komunikacijskom području.

Vaše prijave i sažetke radova možete slati na e-mail konferencije: prdays@ff.sum.ba, a više detalja možete pronaći na www.prdays.ba.

S poštovanjem,

Organizacijski odbor konferencije

 • Sažetak: maks. 250 riječi
 • Format: Microsoft Office Word
 • Font slova: Times New Roman, veličina fonta 12
 • Prored: 1,5
 • Margine: 2,5 cm
 • Jezik sažetka:engleski i hrvatski
 • Sažetak treba sadržavati: kratak opis rada i ključne riječi (maks. 5 riječi), podatke o autorima – ime i prezime autora, naziv matične ustanove i e-mail adresu i telefon kontakt za korespondenciju
 • Slanje sažetaka:do 01. 10. 2019.
 • Prihvaćanje sažetaka:do 15. 10. 2019.
 • Slanje Power point prezentacija (maks. 15 min.):do 15. 11. 2019.
 • Slanje gotovih radova:do 01. 02. 2020.

Galerija

PR Days
Mostariensis
PR Days
Mostariensis
PR Days
Mostariensis
PR Days
Mostariensis
PR Days
Mostariensis
PR Days
Mostariensis
PR Days
Mostariensis
PR Days
Mostariensis
PR Days
Mostariensis

Sponzori

Powered by:
ht-eronet

Kontaktirajte nas

*

*

Pronađite nas

+387 36/ 355 – 400

Adresa: Filozofski Fakultet, Sveučilište u Mostaru

Matice hrvatske b.b.

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

 


Pronađite nas na društvenim mrežama

Image module
Image module
© All Rights Reserved
Image module